NederlandsEnglish
Erkende verhuizers
020 686 7440

Tips verhuizen naar Amsterdam

1. De verhuizing

 • Afspraak maken met Erkende Verhuizer
 • Huur oude woning opzeggen
 • Oude woning te koop aanbieden
 • Hypotheek regelen
 • Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen bij KPN
 • School inlichten
 • Afspraken maken over overname vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewone
 • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie
 • Verhuisverlof regelen met werkgever
 • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten
 • Maten nieuwe huis opnemen
 • Huishoudelijke hulp opzeggen
 • Verhuisbericht halen bij postkantoor en ingevuld opsturen
 • Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt naar uw nieuwe woning

Naar een andere gemeente?  

 • Vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente
 • Gemeentegids en plattegrond aanschaffen

Informeren naar:  

scholen
verenigingen
kleuteropvang
gezinszorg
maatschappelijk werk
consultatiebureau
openbaar vervoer
systeem ophalen huisvuil
hondenbelasting
gemeentelijke bepalingen

2. Twee tot vier weken voordat u gaat verhuizen

 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school
 • Visitekaartjes bestellen
 • Briefpapier bestellen
 • Verzekering huis en inboedel inlichten
 • Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
 • Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
 • Afspraak maken met gasfitter voor aansluiten gasapparaten in nieuwe woning
 • Verhuisbericht halen bij postkantoor en ingevuld opsturen
 • Naamplaatje laten maken
 • Nog veel meer opruimen wat niet mee hoeft naar nieuwe woning

3. De laatste weken voordat u gaat verhuizen

 • Adreswijzigingen versturen
 • Opvang kinderen op de verhuisdag regelen
 • Opvang huisdieren regelen
 • Huismeester inlichten
 • Spaarzegels plaatselijke winkeliers inwisselen
 • Postbus opzeggen en nieuwe aanvragen
 • Bibliotheekboeken terugbrengen
 • Belangrijke papieren die u niet direct nodig heeft en sieraden in een bankkluisje opbergen
 • Naamplaatje laten maken
 • Alles wat u niet meer wilt meenemen naar het nieuwe huis opruimen of evt. via een advertentie te koop aanbieden.
 • Beginnen met inpakken

4. De laatste paar dagen voordat u gaat verhuizen

 • Nieuwe huis schoonmaken en kamers merken
 • Eventueel vloerbedekking losmaken
 • Vaste lampen afnemen
 • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen
 • Leveranciers inlichten
 • Schotelantenne van het dak halen
 • Alles inpakken wat u niet tot op het laatste moment nodig heeft
 • Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf
 • Controleren of er voldoende koffie in huis is
 • Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
 • Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
 • Verhuiskaart opvragen bij gemeente
 • Vaste tuinplanten lossteken (indien jaargetijde geschikt is)
 • Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender
 • Inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeente-depot. Laat ook de milieubox achter in uw oude huis.

5. Op de laatste dag voordat u gaat verhuizen

 • Koelkast ontdooien en schoonmaken
 • Volle diepvriezer op de koudste stand zetten
 • Uitneembare meubelen uit elkaar halen
 • Slinger uit de klok nemen
 • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van buren
 • Laatste dingen inpakken
 • Tuinplanten in emmers of plastic zakken doen

6. Op de verhuisdag zelf

Laatste gordijnen afnemen
Alle sleutels in de handbagage
Geld en betaalcheques in de handbagage
Huis controleren op achtergebleven spullen
Meterstanden opnemen
Gas en elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden)
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
Alle ramen en deuren goed sluiten
Sleutel afgeven aan de huismeester/nieuwe bewoners

7. Na aankomst in de nieuwe woning

 • Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten
 • Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren
 • Afrekenen met uw Erkende Verhuizer
 • Een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar maken
 • Slaapkamergordijnen ophangen
 • Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen
 • Trommelbeveiliging wasmachine losmaken
 • Alles uitpakken
 • Naambordje aan de deur schroeven
 • Eventuele verhuisschade melden aan uw Erkende Verhuizer
 • Contact opnemen met uw Erkende Verhuizer over het afhalen van de lege verhuisdozen
 • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen
 • Kennismaken met de nieuwe huismeester
 • Verhuiskaart inzenden naar de gemeentesecretarie
 • Sleutel nieuwe postbus ophalen